УСЛОВИЯ

ЧЛЕН 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта “Ако си COOL стани COOLER“, наричана по-нататък „Играта“, е организирана от „ДИМИ 2007” ЕООД със седалище и адрес по регистрация: София, ж.к. Дружба 280, вх. Г, ет.7., ап.3, с ЕИК  175459292, наричано по-нататък “Организатор”.
ЧЛЕН 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени „Официални правила“.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Играта на сайта www.cooler.bubbles.bg за целия период на Играта.
2.3. Чрез изпращане на email на адрес cooler@bubbles.bg или чрез обаждане на тел. +359 877 13 36 13 от 9.00 до 18.00 часа по време на Играта всички заинтересувани могат да получават информация и консултация.
2.4. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Играта              www.cooler.bubbles.bg.
2.5. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.
ЧЛЕН 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Наградите се предоставят само на територията на Република България.
ЧЛЕН 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участватвсички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта.
4.2. В Играта нямат право да участват служителите на „ДИМИ 2007” ЕООД, на Производителя на продукта и на рекламна агенция „Куерти промоушънс” ООД, както и членовете на семействата им.
4.3. Участието в Играта не изисква закупуване на продукт или услуга.
ЧЛЕН 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
Играта стартира на 17-ти август 2015 г. и продължава до 16 септември 2015г., включително.
ЧЛЕН 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:
 
1. Голяма награда: “3-дневен престой в къщата на Bubbles Party” в град Созопол.
 
Наградата включва: 3-дневен престой (две нощувки) в къщата на Bubbles Party за общо 10 човека. Наградата се печели от регистрирания, изтеглен на томболен принцип участник, който може да доведе до 9 придружители (приятели/ роднини), навършили пълнолетие.
На разположение са Хладилник, зареден с Bubbles Party Wine Cooler.
Наградата не включва: храна, питиета извън горепосочените; лични разходи, джобни; транспортни разходи до Созопол и обратно.
 
2. Велосипед: Планински велосипед с предно и задно окачване. Алуминиева рамка JDX  / размер: 48 cm .  Дискови спирачки. 24 скорости. Гуми: Kenda MTB, 26x2.10, Капли: Алуминиеви двустенни 26"- HDP. 24 месеца гаранция.

3. Канго джъмпс: 1 чифт обувки за канго джъмпс. XR серия; мулти лайнер адаптира перфектно обувката към няколко размера; моделът разполага с IPS spring, който предлага по-добро представяне, по-голям комфорт, двустранно обезопасяване с заключваща система, разполага с подвижна подложка.
 
4. Лонгборд: Лонгборд с широка дъска (95x24 см) комбинирана със стабилни колела (70 мм). Лонгборд с дъска от 7 слоя канадски клен, Колела и гуми 100% полиуретан Алуминиеви шасита със стоманени оси. Гаранция 2 години.
5. Тротинетка: ТРОТИНЕТКА ЗА ВЪЗРАСТНИ с предно окачване и амортисьор на задното колело. 2 колела 200 мм от полиуретанова гума. Лагери ABEC 5. Спирачка на задната гума. Гаранция 2 години без консумативите (колела, лагери, спирачки, грип и дръжки).
6. 30 x ПАРТИ Стекa (12бр. в стек) Bubbles Party Wine Cooler.
ЧЛЕН 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1. За да се участвате в Играта, е необходимо да изпълните стъпките, описани в поредността по-долу:
1. Посетете интернет страницата www.cooler.bubbles.bg.;
2. Регистрирайте се за участие чрез попълване на кратка регистрационна форма, предоставяйки следните данни:
  • собствени – име и фамилия
  • валиден email адрес
  • валиден телефон за връзка;
3. потвърдете, че сте навършили 18 години към момента на регистриране;
4. запознайте се и потвърдете, че сте съгласен и ще спазвате Официални правила на Играта.
7.2. Регистрацията не може да бъде извършена успешно, ако в регистрационната форма не е попълнена задължителната информация, описана в т.7.2. Участник има право да се регистрира за участие само веднъж.
7.3. След извършване на регистрацията за участие, участникът получава електронно съобщение, че ще участва томболите за награди от Играта.
7.4. С регистрацията си участникът участва в томболите и има право и възможност да спечели по една от всеки вид награди, посочени в ЧЛЕН 6, точки 1-6.
7.5. След извършване на регистрацията за участие, Участникът ще бъде препратен към втора страница на сайта www.cooler.bubbles.bg, където ще може да сподели линк на сайта www.cooler.bubbles.bg (чрез бутон за споделяне) на стената си във Facebook или на профила си в Twitter. Ако го направи, участникът удвоява шансовете си в томболите за награди (участвава с две регистрации).
7.6. За определяне на спечелилите ще бъдат проведени 5 (пет) томболи на следните дати:
· Първа томбола на 23.08.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 22.08.2015. Изтеглят се:
- Спечелилия наградата Тротинетка “.
- 6 спечелили наградата „ПАРТИ Стекa Bubbles Party Wine Cooler
· Втора томбола на 30.08.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 29.08.2015. Изтеглят се:
- Спечелилия наградата  Лонгборд “.
- 6 спечелили наградата „ПАРТИ Стека Bubbles Party Wine Cooler
· Трета томбола на 06.09.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 05.09.2015. Изтеглят се:
- Спечелилия наградата Канго джъмпс “.
- 6 спечелили наградата „ПАРТИ Стека Bubbles Party Wine Cooler
· Четвърта томбола на 12.09.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 11.09.2015. Изтеглят се:
- Спечелилия наградата Велосипед “.
- 6 спечелили наградата „ПАРТИ Стека Bubbles Party Wine Cooler
· Пета томбола на 17.09.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 16.09.2015. Изтеглят се:
- Спечелилия наградата 3-дневен престой в къщата на Bubbles Party” в град Созопол.“.
- 6 спечелили наградата „ПАРТИ Стека Bubbles Party Wine Cooler
7.7. Участниците, които не са изтеглени в томбола, участват в следващите томболи. Участник има право и възможност да спечели само една награда от вид . В случай, че спечели, няма право да участва в следващите томболи за съответния вид награда.
7.8. Регистрации след 23:59 ч. на 17 септември 2015 г. са технически невъзможни.
7.10. Спечелилите ще бъдат обявявани на сайта www.cooler.bubbles.bg в срок до 24 часа след провеждане на всяка томбола.
7.11. Спечелилите ще бъдат уведомени от Организатора чрез електронно съобщение на email и/или чрез обаждане на телефонен номер, които са посочили при регистрирането си в Играта. Организаторът ще направи три опита за връзка със спечелилия участник по email и/или телефон в срок от 24 часа след обявяването на спечелилите в сайта.
ЧЛЕН 8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА “2-дневен престой в къщата на Bubbles Party” в град Созопол .
8.1. В случай, че участник е спечелил Голямата награда, ще бъде уведомен с електронното съобщение (email). Датите на които ще може да се използва голямата награда са 25.09.2015г., 26.09.2015г.    и 27.09.2015г.  включително.Освобождаването на къщата трябва да бъде до 14:00ч. На 28.09.2015г.
8.2. В срок до 72 часа след като е уведомен, че печели Голямата награда, спечелилият следва да потвърди своя престой и да направи резервация чрез мейл до Организатора.
8.3. При невъзможност да се осъществи контакт със спечелил участник, или ако в срока по т.8.2 спечелилият не потвърди, той губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът тегли нов печеливш на томболен принцип.
8.7. Спечелил има право да бъде придружен от минимум 1 до максимум 9 придружители (приятели или роднини), които са навършили 18 години към датата на спечелване на наградата.
8.8. След официално потвърждение на резервацията по електронен път, спечелилият ще получи email с допълнителна информация за престоя си на в къщата на Bubbles Party, включваща упътване до къщата, карта на Созопол, както и препоръки/ съвети за това, какво е добре да си носят посетителите на къщата на Bubbles Party.
8.9. В случай, че след официално потвърждение на резервацията, спечелилият няма възможност да използва своята награда, той има право да я преотстъпи на трето лице, което е навършило 18 години към датата на спечелване на наградата. В този случай спечелилият е длъжен да уведоми Oрганизатора по електронен път (като изпрати email) най-малко 5 работни дни преди началната дата на резервация си на къщата на Bubbles Party, както и да предостави трите имена на лицето, на което преотстъпва наградата си.
8.10. Ползвателите на наградата са длъжни да представят на Организатора документ за самоличност на място при пристигането си на къщата на Bubbles Party, за да докажат, че са изпълнени условията за навършени 18 години по т. 4.1, т. 8.7, и т.8.9.
8.11. В случай че не представи документ за самоличност, или ако Организаторът установи неизпълнение на условието за навършени 18 години съгласно по т. 4.1, т. 8.7 и т.8.9, Организаторът и неговите представители отказват достъп къщата на Bubbles Party на посетителите, които не отговарят на условията по т. 4.1, т. 8.7 и т.8.10.
8.12. Спечелилият голямата награда попълва декларация заедно с придружителите, че по време на престоя си, в къщата, ще се грижат като добри стопани за имота, и всякакви вреди нанесени от престоя, ще бъдат заплатени.
ЧЛЕН 9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ТОЧКИ 4-6, ЧЛЕН 6
9.1. Организаторът ще направи три опита да се свърже със спечелил участник по email и/или телефон в срок до 24 часаслед обявяването на спечелилите награди в сайта.
9.2. В срок до 72 часа след като е уведомен, че печели, участникът следва да предостави своя точен адрес за доставка на наградата, като го посочи в кратка електронна форма на линка, изпратен му от Организатора.
9.3. При неуспех да осъществи контакт със спечелил участник, или ако той не попълни в срок адрес за доставка на наградата, спечелилият губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът тегли нов печеливш на томболен принцип.
9.4. Наградите могат да бъдат получени в срок до 30-и септември 2015 г. на адреса, посочен от спечелилия. Наградата се изпраща по куриер, за сметка на Организатора. Доставките ще бъдат направени в работни дни, от 09:00 до 17:00 часа.
9.5. Наградите се предоставят на Участници, които имат право на участие в Играта, само срещу представяне на лична карта. Наградата се получава лично или от надлежно упълномощено за това лице, което е навършило пълнолетие.
9.6. Ако участникът не е посочил адрес за доставка, или е посочил неточен или некоректен адрес, или не бъде открит на адреса, куриерът прави опит да се свърже с него до три пъти на посочения от участника телефон за уговаряне получаването на наградата. Куриерът оставя (залепва) съобщение на съответната пощенска кутия или на видно място на адреса (включително на входа на жилищната или офис сградата, където същият се намира, когато не е възможен достъп до адреса или пощенската кутия).
9.7. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда, ако участникът не е предоставил точни и коректни данни за контакт, или ако не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, както и в случаите, когато е бил надлежно уведомен за посещението на куриера чрез оставяне (залепване) на съобщение, но не е потърсил своята награда.
ЧЛЕН 10. ОТГОВОРНОСТ
10.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.
10.2. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на причина по вина на куриера, извършващ доставката им, или на под-изпълнителите, с които Организаторът си е послужил, или адресът на доставка или телефонът на спечелилия са непълни/неточни, получателят не е бил открит на адреса или телефона, както е уговорено в ЧЛЕН 9 по-горе.
10.3. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, каквито и да са смущения или технически проблеми, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
10.4. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.
ЧЛЕН 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни, и нямат паричен еквивалент, освен в изрично уредените в настоящите правила случаи.
ЧЛЕН. 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ.
12.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с или доколкото се налага от Играта. Организаторът има право да се свързва с участника за последващи промоционални активности само по предоставения в Играта e-mail адрес и телефон, освен ако участникът изрично е заявил, че не желае това. С участието си в Играта ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани и администрирани от Организатора или трети лица - негови изпълнители, по повод на Играта и следващи активации. Всеки участник има право да се откаже от участие в Играта преди предоставянето на личните си данни.
12.2. С участието си в Играта Участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, които материали Организаторът по своя преценка има право да използва свободно в своята публична търговска/ рекламна комуникация, за което Организаторът не дължи заплащане, освен ако участникът изрично откаже да бъде сниман.
12.3. С участието си в Играта Участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да влизат в контакт с тях на предоставения от участника телефон за контакт по време и във връзка с Играта и в период до 1 година след края й, освен ако участникът изрично е заявил обратното.
ЧЛЕН 13 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИК.
13.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с ЧЛЕН 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, недобросъвестност, нарушаване на добрите нрави, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.
13.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на добрите нрави или на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. На тези, както и други основания, Организаторът има право да отстрани участник от къщата на Bubbles Party.
13.3. В случаите на прекратяване на Играта или дисквалифициране на участник, на Участниците не се дължи компенсация.
ЧЛЕН 14. СПОРОВЕ
Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
 

2015-08-24
Катя Стоименова
2015-08-24
Иван Филипов
2015-08-24
Румяна Викторова
2015-08-24
Ивелина Декова
2015-08-24
Пламен Николаев
2015-08-24
ВЕНЕРА БАЛЧОВА
2015-08-31
Мария Никова
2015-08-31
Марина Владимирова
2015-08-31
Татяна Христова
2015-08-31
Ива Ангелова
2015-08-31
Marin karaachliev
2015-08-31
Веселин Илиев
2015-09-07
цветелина иванова
2015-09-07
йоанна велевска
2015-09-07
Румяна Рашева
2015-09-07
Борислава Величкова
2015-09-07
Виктор Димитров
2015-09-07
Нели Лукова
2015-09-14
Теньо Желязков Тенев
2015-09-14
Румяна Карамфилова
2015-09-14
Лютфие Адем
2015-09-14
добри добрев
2015-09-14
Нина Николова
2015-09-14
Моника Георгиева
2015-09-17
Геновева Милушева
2015-09-17
Марина Великова
2015-09-17
цветомир колев
2015-09-17
Вероника Димитрова
2015-09-17
Свилен Дочев
2015-09-17
Десислава Вълчева
2015-08-24
Todor Velev
2015-08-31
Силвия Иванова
2015-09-07
Моника Къцаркова
2015-09-15
Марин Ангелов
2015-09-17
Николай Калоферов
ЧЛЕН 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта “Ако си COOL стани COOLER“, наричана по-нататък „Играта“, е организирана от „ДИМИ 2007” ЕООД със седалище и адрес по регистрация: София, ж.к. Дружба 280, вх. Г, ет.7., ап.3, с ЕИК  175459292, наричано по-нататък “Организатор”.
ЧЛЕН 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени „Официални правила“.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Играта на сайта www.cooler.bubbles.bg за целия период на Играта.
2.3. Чрез изпращане на email на адрес cooler@bubbles.bg или чрез обаждане на тел. +359 877 13 36 13 от 9.00 до 18.00 часа по време на Играта всички заинтересувани могат да получават информация и консултация.
2.4. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Играта              www.cooler.bubbles.bg.
2.5. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.
ЧЛЕН 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Наградите се предоставят само на територията на Република България.
ЧЛЕН 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участватвсички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта.
4.2. В Играта нямат право да участват служителите на „ДИМИ 2007” ЕООД, на Производителя на продукта и на рекламна агенция „Куерти промоушънс” ООД, както и членовете на семействата им.
4.3. Участието в Играта не изисква закупуване на продукт или услуга.
ЧЛЕН 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
Играта стартира на 17-ти август 2015 г. и продължава до 16 септември 2015г., включително.
ЧЛЕН 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:
 
1. Голяма награда: “3-дневен престой в къщата на Bubbles Party” в град Созопол.
 
Наградата включва: 3-дневен престой (две нощувки) в къщата на Bubbles Party за общо 10 човека. Наградата се печели от регистрирания, изтеглен на томболен принцип участник, който може да доведе до 9 придружители (приятели/ роднини), навършили пълнолетие.
На разположение са Хладилник, зареден с Bubbles Party Wine Cooler.
Наградата не включва: храна, питиета извън горепосочените; лични разходи, джобни; транспортни разходи до Созопол и обратно.
 
2. Велосипед: Планински велосипед с предно и задно окачване. Алуминиева рамка JDX  / размер: 48 cm .  Дискови спирачки. 24 скорости. Гуми: Kenda MTB, 26x2.10, Капли: Алуминиеви двустенни 26"- HDP. 24 месеца гаранция.

3. Канго джъмпс: 1 чифт обувки за канго джъмпс. XR серия; мулти лайнер адаптира перфектно обувката към няколко размера; моделът разполага с IPS spring, който предлага по-добро представяне, по-голям комфорт, двустранно обезопасяване с заключваща система, разполага с подвижна подложка.
 
4. Лонгборд: Лонгборд с широка дъска (95x24 см) комбинирана със стабилни колела (70 мм). Лонгборд с дъска от 7 слоя канадски клен, Колела и гуми 100% полиуретан Алуминиеви шасита със стоманени оси. Гаранция 2 години.
5. Тротинетка: ТРОТИНЕТКА ЗА ВЪЗРАСТНИ с предно окачване и амортисьор на задното колело. 2 колела 200 мм от полиуретанова гума. Лагери ABEC 5. Спирачка на задната гума. Гаранция 2 години без консумативите (колела, лагери, спирачки, грип и дръжки).
6. 30 x ПАРТИ Стекa (12бр. в стек) Bubbles Party Wine Cooler.
ЧЛЕН 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1. За да се участвате в Играта, е необходимо да изпълните стъпките, описани в поредността по-долу:
1. Посетете интернет страницата www.cooler.bubbles.bg.;
2. Регистрирайте се за участие чрез попълване на кратка регистрационна форма, предоставяйки следните данни:
  • собствени – име и фамилия
  • валиден email адрес
  • валиден телефон за връзка;
3. потвърдете, че сте навършили 18 години към момента на регистриране;
4. запознайте се и потвърдете, че сте съгласен и ще спазвате Официални правила на Играта.
7.2. Регистрацията не може да бъде извършена успешно, ако в регистрационната форма не е попълнена задължителната информация, описана в т.7.2. Участник има право да се регистрира за участие само веднъж.
7.3. След извършване на регистрацията за участие, участникът получава електронно съобщение, че ще участва томболите за награди от Играта.
7.4. С регистрацията си участникът участва в томболите и има право и възможност да спечели по една от всеки вид награди, посочени в ЧЛЕН 6, точки 1-6.
7.5. След извършване на регистрацията за участие, Участникът ще бъде препратен към втора страница на сайта www.cooler.bubbles.bg, където ще може да сподели линк на сайта www.cooler.bubbles.bg (чрез бутон за споделяне) на стената си във Facebook или на профила си в Twitter. Ако го направи, участникът удвоява шансовете си в томболите за награди (участвава с две регистрации).
7.6. За определяне на спечелилите ще бъдат проведени 5 (пет) томболи на следните дати:
· Първа томбола на 23.08.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 22.08.2015. Изтеглят се:
- Спечелилия наградата Тротинетка “.
- 6 спечелили наградата „ПАРТИ Стекa Bubbles Party Wine Cooler
· Втора томбола на 30.08.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 29.08.2015. Изтеглят се:
- Спечелилия наградата  Лонгборд “.
- 6 спечелили наградата „ПАРТИ Стека Bubbles Party Wine Cooler
· Трета томбола на 06.09.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 05.09.2015. Изтеглят се:
- Спечелилия наградата Канго джъмпс “.
- 6 спечелили наградата „ПАРТИ Стека Bubbles Party Wine Cooler
· Четвърта томбола на 12.09.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 11.09.2015. Изтеглят се:
- Спечелилия наградата Велосипед “.
- 6 спечелили наградата „ПАРТИ Стека Bubbles Party Wine Cooler
· Пета томбола на 17.09.2015 г., в която участват всички, регистрирали се успешно в Играта до 23:59 на 16.09.2015. Изтеглят се:
- Спечелилия наградата 3-дневен престой в къщата на Bubbles Party” в град Созопол.“.
- 6 спечелили наградата „ПАРТИ Стека Bubbles Party Wine Cooler
7.7. Участниците, които не са изтеглени в томбола, участват в следващите томболи. Участник има право и възможност да спечели само една награда от вид . В случай, че спечели, няма право да участва в следващите томболи за съответния вид награда.
7.8. Регистрации след 23:59 ч. на 17 септември 2015 г. са технически невъзможни.
7.10. Спечелилите ще бъдат обявявани на сайта www.cooler.bubbles.bg в срок до 24 часа след провеждане на всяка томбола.
7.11. Спечелилите ще бъдат уведомени от Организатора чрез електронно съобщение на email и/или чрез обаждане на телефонен номер, които са посочили при регистрирането си в Играта. Организаторът ще направи три опита за връзка със спечелилия участник по email и/или телефон в срок от 24 часа след обявяването на спечелилите в сайта.
ЧЛЕН 8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА “2-дневен престой в къщата на Bubbles Party” в град Созопол .
8.1. В случай, че участник е спечелил Голямата награда, ще бъде уведомен с електронното съобщение (email). Датите на които ще може да се използва голямата награда са 25.09.2015г., 26.09.2015г.    и 27.09.2015г.  включително.Освобождаването на къщата трябва да бъде до 14:00ч. На 28.09.2015г.
8.2. В срок до 72 часа след като е уведомен, че печели Голямата награда, спечелилият следва да потвърди своя престой и да направи резервация чрез мейл до Организатора.
8.3. При невъзможност да се осъществи контакт със спечелил участник, или ако в срока по т.8.2 спечелилият не потвърди, той губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът тегли нов печеливш на томболен принцип.
8.7. Спечелил има право да бъде придружен от минимум 1 до максимум 9 придружители (приятели или роднини), които са навършили 18 години към датата на спечелване на наградата.
8.8. След официално потвърждение на резервацията по електронен път, спечелилият ще получи email с допълнителна информация за престоя си на в къщата на Bubbles Party, включваща упътване до къщата, карта на Созопол, както и препоръки/ съвети за това, какво е добре да си носят посетителите на къщата на Bubbles Party.
8.9. В случай, че след официално потвърждение на резервацията, спечелилият няма възможност да използва своята награда, той има право да я преотстъпи на трето лице, което е навършило 18 години към датата на спечелване на наградата. В този случай спечелилият е длъжен да уведоми Oрганизатора по електронен път (като изпрати email) най-малко 5 работни дни преди началната дата на резервация си на къщата на Bubbles Party, както и да предостави трите имена на лицето, на което преотстъпва наградата си.
8.10. Ползвателите на наградата са длъжни да представят на Организатора документ за самоличност на място при пристигането си на къщата на Bubbles Party, за да докажат, че са изпълнени условията за навършени 18 години по т. 4.1, т. 8.7, и т.8.9.
8.11. В случай че не представи документ за самоличност, или ако Организаторът установи неизпълнение на условието за навършени 18 години съгласно по т. 4.1, т. 8.7 и т.8.9, Организаторът и неговите представители отказват достъп къщата на Bubbles Party на посетителите, които не отговарят на условията по т. 4.1, т. 8.7 и т.8.10.
8.12. Спечелилият голямата награда попълва декларация заедно с придружителите, че по време на престоя си, в къщата, ще се грижат като добри стопани за имота, и всякакви вреди нанесени от престоя, ще бъдат заплатени.
ЧЛЕН 9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ТОЧКИ 4-6, ЧЛЕН 6
9.1. Организаторът ще направи три опита да се свърже със спечелил участник по email и/или телефон в срок до 24 часаслед обявяването на спечелилите награди в сайта.
9.2. В срок до 72 часа след като е уведомен, че печели, участникът следва да предостави своя точен адрес за доставка на наградата, като го посочи в кратка електронна форма на линка, изпратен му от Организатора.
9.3. При неуспех да осъществи контакт със спечелил участник, или ако той не попълни в срок адрес за доставка на наградата, спечелилият губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът тегли нов печеливш на томболен принцип.
9.4. Наградите могат да бъдат получени в срок до 30-и септември 2015 г. на адреса, посочен от спечелилия. Наградата се изпраща по куриер, за сметка на Организатора. Доставките ще бъдат направени в работни дни, от 09:00 до 17:00 часа.
9.5. Наградите се предоставят на Участници, които имат право на участие в Играта, само срещу представяне на лична карта. Наградата се получава лично или от надлежно упълномощено за това лице, което е навършило пълнолетие.
9.6. Ако участникът не е посочил адрес за доставка, или е посочил неточен или некоректен адрес, или не бъде открит на адреса, куриерът прави опит да се свърже с него до три пъти на посочения от участника телефон за уговаряне получаването на наградата. Куриерът оставя (залепва) съобщение на съответната пощенска кутия или на видно място на адреса (включително на входа на жилищната или офис сградата, където същият се намира, когато не е възможен достъп до адреса или пощенската кутия).
9.7. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда, ако участникът не е предоставил точни и коректни данни за контакт, или ако не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, както и в случаите, когато е бил надлежно уведомен за посещението на куриера чрез оставяне (залепване) на съобщение, но не е потърсил своята награда.
ЧЛЕН 10. ОТГОВОРНОСТ
10.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.
10.2. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на причина по вина на куриера, извършващ доставката им, или на под-изпълнителите, с които Организаторът си е послужил, или адресът на доставка или телефонът на спечелилия са непълни/неточни, получателят не е бил открит на адреса или телефона, както е уговорено в ЧЛЕН 9 по-горе.
10.3. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, каквито и да са смущения или технически проблеми, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
10.4. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.
ЧЛЕН 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни, и нямат паричен еквивалент, освен в изрично уредените в настоящите правила случаи.
ЧЛЕН. 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ.
12.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с или доколкото се налага от Играта. Организаторът има право да се свързва с участника за последващи промоционални активности само по предоставения в Играта e-mail адрес и телефон, освен ако участникът изрично е заявил, че не желае това. С участието си в Играта ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани и администрирани от Организатора или трети лица - негови изпълнители, по повод на Играта и следващи активации. Всеки участник има право да се откаже от участие в Играта преди предоставянето на личните си данни.
12.2. С участието си в Играта Участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, които материали Организаторът по своя преценка има право да използва свободно в своята публична търговска/ рекламна комуникация, за което Организаторът не дължи заплащане, освен ако участникът изрично откаже да бъде сниман.
12.3. С участието си в Играта Участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да влизат в контакт с тях на предоставения от участника телефон за контакт по време и във връзка с Играта и в период до 1 година след края й, освен ако участникът изрично е заявил обратното.
ЧЛЕН 13 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИК.
13.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с ЧЛЕН 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, недобросъвестност, нарушаване на добрите нрави, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.
13.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на добрите нрави или на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. На тези, както и други основания, Организаторът има право да отстрани участник от къщата на Bubbles Party.
13.3. В случаите на прекратяване на Играта или дисквалифициране на участник, на Участниците не се дължи компенсация.
ЧЛЕН 14. СПОРОВЕ
Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.